Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

1. Τι είναι το www.electricrev.gr και πως αυτό λειτουργεί;

1.1. Η ιστοσελίδα www.electricrev.com αποτελεί την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΟΥΜΑΣ ΔΑΝΙΗΛ – ELECTRIC REV» με έδρα την Αθήνα, οδός Λ. Αθηνών 78 - 10441 Αθήνα, με ΑΦΜ 039564576, Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, αρ. τηλεφώνου 210-5128033. Μέσω του eshop ή και τηλεφωνικά είναι δυνατή η διενέργεια εξ αποστάσεως αγορών προϊόντων και συγκεκριμένα ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων τα οποία θα είναι από όλες τις κατηγορίες (ποδήλατα βουνού, ποδήλατα πόλης, ποδήλατα δρόμου, γυναικεία ποδήλατα και παιδικά ποδήλατα) καθώς και αξεσουάρ ποδηλάτου, ανταλλακτικά ποδηλάτου, ένδυση και υπόδηση αναβάτη κτλ.

Η πώληση των προϊόντων γίνεται μόνο προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τα οποία δεν έχουν ως σκοπό τη μεταπώληση ή την εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή την παράδοση προϊόντων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβιάζει τον συγκεκριμένο όρο της μη δυνατότητας μεταπώλησης (με ή χωρίς παραβίαση του ως άνω ορίου) ή που διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

1.2. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η διενέργεια αγορών προϊόντων από το Eshop, αλλά και τηλεφωνικών παραγγελιών, υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου. Ο πελάτης καλείται να διαβάσει με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη, χρήση της Ιστοσελίδας, δημιουργία Λογαριασμού, ή διενέργεια αγορών μέσω του Eshop της εταιρείας ή της τηλεφωνικής του παραγγελίας. Η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, η διενέργεια αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας αυτής και η διενέργεια τηλεφωνικών αγορών, προϋποθέτουν και συνιστούν αποδοχή του συνόλου των Όρων και Προϋποθέσεων από τον πελάτη. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή του πελάτη για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων παρακαλείται να απέχει από την διενέργεια αγορών από το eshop ή/και από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται η αποδοχή όλων των Όρων και Προϋποθέσεων από τον πελάτη.

Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεία και τους πελάτες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον πελάτη και την ΤΣΟΥΜΑΣ ΔΑΝΙΗΛ – ELECTRIC REV.

2. Ποια είναι η δομή του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electricrev.gr;

2.1. Προς διευκόλυνσή των πελατών στην αναζήτηση των προϊόντων η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υποκατηγορίες αυτών, φίλτρα αναζήτησης ανάλογα με τον προμηθευτή, το είδος του προϊόντος κλπ για να κάνει τις αγορές των πελατών πιο εύκολες. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο παρέχονται στον πελάτη διάφορα εργαλεία αναζήτησης είτε

• μέσω σταθερών επιλογών π.χ. κατηγορία «e-ποδήλατα βουνού», προϊόντα με τις περισσότερες πωλήσεις, νέα προϊόντα κ.α.
• με μπάρα όπου μπορεί ο εκάστοτε πελάτης να εντάξει τα στοιχεία της αναζήτησής του. Επίσης υπάρχουν εκδηλώσεις και events της εταιρείας και άρθρα . Τέλος, στην ιστοσελίδα τίθενται και διάφορες πληροφορίες που αφορούν τις πολιτικές του eshop καθώς και πληροφορίες για το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, όπως διεύθυνση, ωράριο λειτουργίας.

2.2. Οι υποκατηγορίες και τα εργαλεία αναζήτησης τίθενται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή του πελάτη στην πλοήγησή του στο eshop και στην αναζήτηση των προϊόντων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τυχόν επιπλέον κριτήρια ή άλλες παραμέτρους που δύνανται να καθορίζουν την επιλογή του. Η ELECTRIC REV δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο, σε σχέση με τα αυτοματοποιημένα αποτελέσματα που εξάγονται από τη χρήση των προαναφερθέντων εργαλείων ούτε για την καταλληλόλητα των προϊόντων για τον σκοπό που επιθυμεί. Ο πελάτης χρησιμοποιεί τα εργαλεία με αποκλειστική ευθύνη του σε σχέση με τα εξαγόμενα αποτελέσματα, την ακρίβεια και την ορθότητα αυτών. Επίσης για την χρήση τυχόν cookies για την προβολή των προϊόντων στον πελάτη, ισχύουν τα αναφερόμενα στην πολιτική των cookies μας (βλ. ‘’ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ’’ no. 11)

3. Είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού για να ολοκληρωθεί μία αγορά;

Ο πελάτης δεν υποχρεούται να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη προκειμένου να προβεί σε μία αγορά, καθώς υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ως επισκέπτης.

4. Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού.

4.1. Λογαριασμός Χρήστη.

Εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να δημιουργήσει Λογαριασμό χρήστη με τα παρακάτω βήματα:
Μεταβαίνει στην αρχική σελίδα του eshop στο πεδίο που εμφανίζεται «ΣΥΝΔΕΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ». Καταχωρώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και πατώντας «ΕΓΓΡΑΦΗ», αιτείται τη δημιουργία λογαριασμού στο eshop. Κατόπιν λαμβάνει στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , μήνυμα από την ELECTRIC REV ότι δημιούργησε λογαριασμό στο eshop. Εναλλακτικά μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό κατά το στάδιο υποβολής παραγγελίας όπως ορίζεται κατωτέρω (βλ. 5.3). Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, καλείται να διαβάσει και να αποδεχτεί τους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου του eshop, πατώντας το κουμπί «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ»

4.2. Πίνακας Διαχείρισης των δεδομένων του πελάτη.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletter). Επίσης , διαθέτει στον Λογαριασμό του εργαλείο διαχείρισης των επιλογών του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπου θα μπορεί ανά στιγμή είτε να δίνει συγκατάθεση για επικοινωνία είτε να προβαίνει σε ανάκληση αυτής.

4.3. Ορθότητα υποβαλλόμενων δεδομένων.

Ο πελάτης καλείται να εισάγει κατά την εγγραφή του τα υποχρεωτικά στοιχεία εγγραφής του. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσει αγορά, θα κληθεί στην συνέχεια να συμπληρώσει και αν το επιθυμεί να αποθηκεύσει στον Λογαριασμό του για διευκόλυνσή του στις επόμενες αγορές του, τα στοιχεία που σχετίζονται με την τιμολόγηση και την παράδοση των προϊόντων (όπως τηλέφωνο, διεύθυνση παράδοσης, στοιχεία τιμολόγησης). Οποιοδήποτε στοιχεία μας γνωστοποιεί, είτε μέσω του Λογαριασμού του είτε για την ολοκλήρωση της αγοράς του μέσω αγοράς ως «επισκέπτης», εγγυάται ότι είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και ότι τα γνωστοποιεί στην εταιρεία μας νομίμως.

Ο πελάτης μπορεί να τροποποιήσει ή να διορθώσει ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο λογαριασμό του, εισερχόμενος στον λογαριασμό του και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Στοιχεία Λογαριασμού». Επιπρόσθετα, στον Λογαριασμό του θα βρει την καρτέλα «Ιστορικό παραγγελιών», τυχόν επιστροφές που έχει πραγματοποιήσει, καθώς και τις καταχωρημένες διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης. Ακόμη μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του καθώς και τα στοιχεία του τελείως ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 4.6. όπως εμφανίζεται παρακάτω. Περισσότερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο eshop μας από την εταιρεία μας μπορεί να δει στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ»

4.4. Υποχρέωση του eshop για ενημέρωσή εξέλιξης της παραγγελίας.

Η ELECTRIC REV με βάση την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή οφείλει να αποστείλει στον πελάτη ενημερώσεις στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο πελάτης κατά την δημιουργία λογαριασμού ή κατά την διενέργεια των αγορών του στο Eshop, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται στον ίδιο εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από τον ίδιο στοιχεία ή λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του ή λόγω αλλαγής των στοιχείων του (εφόσον δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την εταιρεία σχετικά).

Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνει ο πελάτης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

4.5 Προστασία κωδικών λογαριασμού.

Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης στον Λογαριασμό του πελάτη τον οποίο θα θέσει ο ίδιος. Ο πελάτης θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι σε περίπτωση που ο κωδικός θεωρηθεί αυτομάτως από το σύστημα μη ασφαλής, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει και επομένως θα πρέπει να θέσει τέτοιο κωδικό ώστε να του επιτραπεί η καταχώρισή του. Με τον κωδικό αυτό θα αποκτά πρόσβαση στον Λογαριασμό του όποτε το επιθυμεί. Ο κωδικός αυτός ταυτοποιεί τον πελάτη και οφείλει να τον διατηρεί πάντοτε μυστικό και ασφαλή. Ειδικότερα, φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο λογαριασμό του. Οφείλει να αποφεύγει τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία αν έχει λόγους να πιστεύει ότι:

• ο μυστικός κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή
• υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής του να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του.

Ο πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερώσει την εταιρεία στο info @ electricrev.gr αναφέροντας το πρόβλημα. Σε περίπτωση που ο πελάτης ξεχάσει τον κωδικό του, θα πρέπει να θέσει νέο κωδικό εξ αρχής, καθώς ο κωδικός που θέτει κρυπτογραφείται και δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του.

4.6. Διαγραφή Λογαριασμού.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή ελεύθερα και κατά βούληση, ως εξής:

μεταβαίνει στον Λογαριασμό του και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» υποβάλλοντας σχετικό αίτημα «Αίτηση διαγραφής». Μετά την απενεργοποίηση του Λογαριασμού του, αφαιρούνται τυχόν προσωπικά δεδομένα του. Ο πελάτης θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού του, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα αγορών του από την εταιρεία, ούτε θα μπορούν να εντοπιστούν οι έως τότε παραγγελίες του. Επίσης, μπορούμε να διακόψουμε τον Λογαριασμό του με αποστολή e-mail σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του eshop ή που διαπιστωθεί ή υπάρξουν υπόνοιες ή καταγγελίες για παράνομη χρήση του Λογαριασμού του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που σχετίζεται με την παρούσα συμβατική σχέση και γενικά η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την πώληση προϊόντων σε στον πελάτη σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων (πχ σε περίπτωση μεταπώλησης).

5. Υποβολή παραγγελίας και ολοκλήρωση αγοράς.

5.1. Επιλογή προϊόντων

Εισερχόμενος ο πελάτης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορεί να επιλέξει το προϊόν που τον ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων. Πατώντας πάνω στο προϊόν που τον ενδιαφέρει, μπορεί να δει φωτογραφία του προϊόντος, καθώς και την περιγραφή του και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά , όπως έχουν συγγραφεί με βάση τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από τον προμηθευτή, (κατασκευαστή) του προϊόντος. Δεδομένου ότι η περιγραφή των προϊόντων περιλαμβάνει απλώς κάποια κύρια χαρακτηριστικά, ο πελάτης μπορεί σε περίπτωση που έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται επιπλέον διευκρίνιση για οποιοδήποτε προϊόν ή περισσότερες λεπτομέρειες, να επικοινωνήσει μαζί μας ηλεκτρονικά στο info @ electricrev.gr ή τηλεφωνικά στο 210-5128033 Δευτέρα – Σάββατο 11:00 – 17:00 ή να επισκεφθεί το φυσικό μας κατάστημά.

5.2. Προσθήκη στο καλάθι.

Ο πελάτης μπορεί να προσθέσει τα προϊόντα που επιλέγει στο καλάθι αγορών του πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί. Έχει ανά πάσα χρονική στιγμή τη δυνατότητα να δει λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο του καλαθιού του και να ενημερωθεί για το κόστος αυτών καθώς και για το κόστος αποστολής (προσωρινά στοιχεία). Ταυτόχρονα του παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου του καλαθιού με τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ή την αλλαγή των ποσοτήτων που έχει επιλέξει.

5.3. Ολοκλήρωση επιλογής προϊόντων για υποβολή παραγγελίας.

Έπειτα ο πελάτης περνά στο επόμενο στάδιο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας του. Στο σημείο αυτό καλείται είτε να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη ή να συνδεθεί αν έχει ήδη λογαριασμό (βλ. αναλυτικότερα στην παράγραφο 4 των όρων χρήσης) είτε να προβεί σε ολοκλήρωση της αγοράς ως επισκέπτης (χωρίς δηλαδή να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη).

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων του καλείται να συμπληρώσει:

α) τον τρόπο παραλαβής, το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη και τη διεύθυνση όπου θα παραλάβει, το τηλέφωνο του παραλήπτη και τυχόν σχόλια που αφορούν την αποστολή. Με τη συμπλήρωση του ταχυδρομικού κώδικα, υπολογίζεται εδώ και το κόστος των μεταφορικών. Σε περίπτωση που υποβάλλει την παραγγελία του ενώ είναι συνδεδεμένος στο λογαριασμό του, τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται ως προ συμπληρωμένα. Εναλλακτικά μπορεί να προσθέσει μια νέα διεύθυνση.
β) τα στοιχεία χρέωσης (εφόσον είναι διαφορετικά από αυτά της αποστολής)
γ) το παραστατικό που επιθυμεί να εκδοθεί για τη αγορά του (απόδειξη ή τιμολόγιο)
δ) τον τρόπο αποστολής (βλ. «ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» )
ε) τον τρόπο πληρωμής (βλ. «ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»)

Κατά το στάδιο αυτό θα βλέπει μια προεπισκόπηση των προϊόντων και θα ενημερώνεται για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του (συνολική τιμή, κόστος μεταφορικών).

5.4. Ολοκλήρωση παραγγελίας και σύναψη σύμβασης αγορών.

• Στη συνέχεια και εφόσον επιθυμεί την αγορά των προϊόντων αυτών, ο πελάτης θα πρέπει πρώτα να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και κατόπιν να συνεχίσει πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση Παραγγελίας» με υποχρέωση πληρωμής. Με τον τρόπο αυτό συνάπτει σύμβαση αγοράς των προϊόντων που έχει επιλέξει με την εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της αγοράς θα λάβει αυτόματα ενημερωτικό email ότι έχουμε λάβει την παραγγελία του.
• Επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας.
Το eshop συνδέεται με την αποθήκη της εταιρείας μέσω αυτοματοποιημένων μηχανισμών για τη διαπίστωση της άμεσης διαθεσιμότητας ενός προϊόντος. Εντούτοις, σε περίπτωση που από λάθος στη λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου της αποθήκης περί διαθεσιμότητας προϊόντος, κάποιο προϊόν τελικά δεν είναι διαθέσιμο , ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά με email ή τηλεφωνικά για την ακύρωση της παραγγελίας και την υπαναχώρηση από την πλευρά μας από τη σύμβαση αγοράς όπου θα του επιστρέφεται το τίμημα που έχει ήδη καταβάλλει.
• Επιφύλαξη ελέγχου τιμής.
Επίσης η ELECTRIC REV λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή αναγραφή των τιμών επί των προσφερόμενων προϊόντων. Ωστόσο, είναι πιθανό λόγω τεχνικού σφάλματος, να υπάρξει σφάλμα στη τιμή και επομένως, στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά με email.

5.5. Ενημέρωση για παράδοση στην μεταφορική.

Ο πελάτης θα ενημερώνεται στα στοιχεία που μας έχει γνωστοποιήσει με ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν η παραγγελία του θα δοθεί προς παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών, το οποίο θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση παράδοσης της παραγγελίας από τον ίδιο.

6. Υποβολή παραγγελίας τηλεφωνικά.

6.1. Η ELECTRIC REV δέχεται τηλεφωνικές παραγγελίες, οι οποίες διέπονται επίσης από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μετά την λήψη της τηλεφωνικής παραγγελίας θα αποστέλλεται το προαναφερθέν μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας (βλ. υπό 5.4.) στο email που έχει δηλώσει ο πελάτης. Επισημαίνεται, ότι το τηλεφωνικό κέντρο για τις τηλεφωνικές παραγγελίες θα λειτουργεί Δευτέρα έως Σάββατο 11:00-17:00. Κατά τη λήψη της τηλεφωνικής παραγγελίας θα δίνετε στην Εταιρεία και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προκειμένου να λαμβάνει ο πελάτης την εκ του νόμου προβλεπόμενη επικοινωνία σε σχέση με την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την εξέλιξη αυτής.

6.2 πελάτης έχει την υποχρέωση να μας υποβάλλει ορθά και πλήρη στοιχεία και για την εκτέλεση της τηλεφωνικής παραγγελίας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4.3. και 4.4. παραπάνω.

7. Τι ισχύει σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων;

7.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο Eshop είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής οι οποίες προστίθενται και γνωστοποιούνται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, να αλλάξει την εμπορική της πολιτική σε σχέση με το κόστος παράδοσης και τους τρόπους πληρωμής, ενημερώνοντας τον πελάτη πριν από τη σύναψη της εκάστοτε αγοράς για το τι ισχύει κάθε φορά.

7.2. Η ELECTRIC REV διατηρεί εν γένει το δικαίωμα το οποίο αποδέχεται ο πελάτης, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των Προϊόντων, να τις τροποποιεί οποτεδήποτε με απλή ενημέρωση με ανάρτηση στο eshop της. Θα ενημερώνει τον πελάτη για το τι ισχύει κάθε φορά από την σχετική ανάρτηση στο. Παρόλο που η εταιρεία καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσει ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν ακύρωση αγοράς εάν διαπιστωθεί λάθος τιμή σε προϊόν κατόπιν ελέγχου και της ορθότητας της τιμής που αναγράφεται στο eshop κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.4. ανωτέρω.

8. Τι ισχύει σε σχέση με τους τρόπους πληρωμής;

Για την αγορά Προϊόντων μέσω του Eshop, οι προβλεπόμενοι τρόποι πληρωμής είναι:

• Αντικαταβολή
• Κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό
• Πληρωμή με μετρητά ή κάρτα στο κατάστημά μας
• Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο πελάτης να βρει στο άρθρο «ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.

9. Τι ισχύει για την παράδοση των προϊόντων;

9.1. Η παράδοση των Προϊόντων που αγοράζει ο πελάτης μέσω του Eshop θα πραγματοποιείται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και μεταφορικής εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των προϊόντων της οποτεδήποτε, ενημερώνοντας ασφαλώς τον πελάτη πριν από την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης. Εξυπακούεται ότι η Εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα κατά την κυριαρχική κρίση της να αντικαταστήσει την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται.

9.2. Που γίνεται η παράδοση των προϊόντων και εντός ποιας προθεσμίας.

Η παράδοση των Προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από την διεύθυνση παράδοσης, καθώς και από το χρονικό σημείο που θα υποβάλλετε την παραγγελία. Για περισσότερες πληροφορίες ο πελάτης μπορεί να δει το άρθρο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΪΟΝΤΩΝ» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.

9.3. Λεπτομέρειες για το κόστος και την παρακολούθηση της μεταφοράς

Ο πελάτης θα ενημερώνεται για το κόστος των μεταφορικών κατά την υποβολή της εκάστοτε παραγγελίας του. Σε περίπτωση που το σύνολο του καλαθιού του περιέχει προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 120 ευρώ, τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Μετά την παράδοση στον μεταφορέα, θα αποστέλλουμε στο email του πελάτη ένα tracking number ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της παράδοσης στην ιστοσελίδα του ταχυμεταφορέα. Σε περίπτωση αποστολής με μεταφορική εταιρεία, ο πελάτης θα ενημερώνεται με την παράδοση της παραγγελίας του στην αντίστοιχη μεταφορική εταιρεία που έχει επιλέξει.

9.4. Παραλαβή προϊόντων.

Παραδίδουμε τα προϊόντα στον πελάτη ή σε τυχόν τρίτο πρόσωπο που θα παρουσιαστεί στον τόπο παράδοσης που μας έχει δώσει ο πελάτης και μας δηλώσει ότι έχει την εξουσιοδότησή του να παραλάβει τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει πληρώσει μέσω πιστωτικής ή paypal, δυνάμεθα να ζητήσουμε να επιδείξει στον ταχυμεταφορέα στοιχεία ταυτότητάς του ή/και την πιστωτική σας κάρτα, καθαρά για λόγους ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση δικαιούμαστε να αρνηθούμε παράδοση σε είσοδο πολυκατοικίας ή σε εξωτερικό χώρο σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Επίσης, ο πελάτης φέρει την ευθύνη ελέγχου των προϊόντων κατά την παράδοσή τους και να μας ενημερώνει πάραυτα σε περίπτωση σφάλματος.

9.5. Απαλλαγή ευθύνης σε σχέση με τις διευθετήσεις παράδοσης.

Η ELECTRIC REV δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των Προϊόντων στον πελάτη, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών.

10. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση και προϋποθέσεις.

10.1. Ο πελάτης δικαιούται βάσει του νόμου, να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ» όπως εμφανίζεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, δηλώνοντάς το στην εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τότε που απόκτησε την φυσική κατοχή των αγαθών. Προκειμένου ο πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία με κάθε εύλογο μέσο για την απόφασή του αυτή από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών περιλαμβάνοντας μια ξεκάθαρη δήλωση υπαναχώρησης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στο άρθρο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ» στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

10.2. Υποχρεώσεις του πελάτη για την επιστροφή του Προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης.

Για να είναι νόμιμη η άσκηση της υπαναχώρησης ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ELECTRIC REV εντός 14 ημερολογιακών ημέρων και να επιστρέψει το προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση για την άσκηση της υπαναχώρησης στην αρχική του κατάσταση, χωρίς αλλοιώσεις και με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Πλήρης πληροφορίες αναφέρονται στο άρθρο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ» στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

11.Απορίες σε σχέση με μια αγορά ή με προϊόν που αγοράσθηκε.

Αν υπάρχει κάποια απορία, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στην Εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2105128033, Δευτέρα- Σάββατο 11:00-17:00 ή ηλεκτρονικά στο info @e lectricrev.gr . Εξυπακούεται ότι μπορεί πάντα να απευθύνεται και στους ίδιους τους κατασκευαστές και παραγωγούς των προϊόντων για τυχόν ειδικότερες απορίες σε σχέση με τα προϊόντα.

12. Ποια είναι η ευθύνη της εταιρείας από την πώληση και τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο πελάτης αγοράσει προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα;

12.1. Η ELECTRIC REV φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης της πώλησης για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και την προστασία του καταναλωτή. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

12.2. Η εταιρεία επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο Eshop καθώς και τα τυχόν αναρτημένα στο Eshop βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο πελάτης αποδέχεται ότι οι τα προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων από το Eshop. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα.

12.3. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει στον πελάτη το προϊόν που παράγγειλε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την εταιρεία ηλεκτρονικά στο info @ electricrev.gr ή τηλεφωνικά στο 2105128033, Δευτέρα- Σάββατο 11:00-17:00 προκειμένου να συνεννοηθεί για το ζήτημα αυτό και να ασκήσει τα τυχόν δικαιώματά του.(βλ. άρθρο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ») Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των προϊόντων και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων γίνονται από τους ίδιους τους προμηθευτές τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν και ότι η Εταιρεία η οποία συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνον ως τελικός πωλητής δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.

12.4. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόμου 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Εφόσον πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες και εφόσον μας ενημερώσει στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εγγύηση ή και τον νόμο τότε στην περίπτωση αυτή θα συνεννοηθούμε για τον τρόπο που δύναται τούτο να διορθωθεί ή τυχόν να αντικατασταθεί με άλλο. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο πελάτης πέραν του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούται κατ’ επιλογήν του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Επίσης, αν κατά τη διάρκεια ισχύος της εμπορικής εγγύησης, η οποία παρέχει επισκευή καταναλωτικού αγαθού, το αγαθό εμφανίσει κάποιο ελάττωμα και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάστασή του για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.

13. Τι εγγυήσεις δίνονται για τα προϊόντα;

Οι εγγυήσεις παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές των προϊόντων με δική τους ευθύνη. Υπογραμμίζεται ότι πέρα από τις παρεχόμενες από τους κατασκευαστές εγγυήσεις, η Εταιρεία δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κάθε κατασκευαστή θα πρέπει να προσκομίζετε και την απόδειξη ή το τιμολόγιο με την ειδική σφραγίδα της επιχείρησης κατά την πώληση του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

14. Ποια η ευθύνη της εταιρείας πέρα από την πώληση;

14.1. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Eshop ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό.

14.2. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη-επισκέπτη.

15. Άδεια πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Περιορισμοί ως προς την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας/ eshop.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσης τoυ Eshop και του περιεχομένου του για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς, όπως λήψη φωτογραφιών και βίντεο, κειμένων κλπ. Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στo Eshop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία. Πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να υπάρχει αποχή από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

16. Πλαίσιο της μεταξύ σύμβασης με τον πελάτη.

Η ELECTRIC REV διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης. Οι αλλαγές θα ισχύουν και μόνο από την ανάρτησή τους και θα ενημερώνεται ο πελάτης για τους ισχύοντες όρους κάθε φορά κατά την ολοκλήρωση της αγοράς του. Επίσης η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να ανανεώνει, αναβαθμίζει, περιορίζει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου και των προϊόντων του eshop. Να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του Eshop και τις χρεώσεις, πάντα με ενημέρωση προς τον πελάτη.

phone
Τηλεφωνικές Παραγγελίες

210 5128033

local_shipping
Δωρεάν αποστολές

Για παραγγελίες άνω των 80€
έως 5kg

Δωρεάν αποστολές για παραγγελίες ποδηλάτων με δικό μας πρακτορείο
Δωρεάν αποστολές

Για παραγγελίες ποδηλάτων με δικό μας πρακτορείο

credit_card
Ασφαλείς

Συναλλαγές

euro_symbol
Χρηματοδότηση

Για παραγγελίες άνω των 800€

logo_gb_blue
Tax Free

Shopping

Copyright © 2023 electricrev.gr. All rights reserved.

Phone to electricrev.gr
Back to top
×

Search Machine
Loved(0)
Loved(0)

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ